FFO Lyngholm

FFO leder: Janne Larsen
Mobil: 72165102
jala@furesoe.dk
Pædagogisk koordinator: Helle Reinsmark
here@furesoe.dk
----------------------------------
Afd. Lærkehuset
Tlf: 72357670
Hvilebækgårdsvej 5
3520 Farum
ffolaerkehuset@gmail.com
----------------------------------
Afd. Bakkehuset
Tlf: 72357650
Hvilebækgårdvej 5
3520 Farum
lyngholmffo@gmail.com
----------------------------------
Afd. Regnbuen
Tlf: 44952805
Birkhøjterrasserne 1
3520 Farum
Daglig leder: Karin Larsen
Tlf: 72164269
kala@furesoe.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06.30 - 17.00
Fredag: 06.30 - 16.00
Lukkedage i ferieåret 2015-2016 og 2014-2015

Dagtilbud og FFO'er har lukket på følgende dage i ferieåret 2015-2016 og ferieåret 2014-2015

Lukkedage i dagtilbud og FFO i ferieåret 2015-2016

Fredag den 15. maj 2015 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
Fredag den 5. juni 2015 (grundlovsdag)
Torsdag den 24. december 2015 (juleaftensdag)
Mandag den 28. december 2015
Tirsdag den 29. december 2015
Onsdag den 30. december 2015
Torsdag den 31. december 2015

På lukkedagene vil de forældre, som har behov for det, tilbydes alternativ pasning i én anden institution. Det gælder dog IKKE den 5. juni og den 24. december. Hold øje med opslagstavlen i dit barns dagtilbud i ugerne op til lukkedagen.

Lukkedage i dagtilbud og FFO ferieåret 2014-2015

Torsdag den 5. juni 2014(grundlovsdag)
Fredag den 6. juni 2014 (dagen efter grundlovsdag)
Onsdag den 24. december 2014 (juleaftensdag)
Mandag den 29. december 2014
Tirsdag den 30. december 2014
Onsdag den 31. december 2014
Fredag den 2. januar 2015

På lukkedagene vil de forældre, som har behov for det, tilbydes pasning i én institution i Furesø nord og én institution i Furesø syd. Det gælder dog IKKE den 5. juni og den 24. december. Hold øje med opslagstavlen i dit barns dagtilbud i ugerne op til lukkedagen.

Mulighed for yderligere lukkedage

Børne- og Skoleudvalget har i oktober 2010 besluttet, at den enkelte områdeinstitution/FFO har kompetence til, i samarbejde med områdebestyrelsen/skolebestyrelsen og forældrerådet, at fastsætte yderligere max. fem lukkedage ud over de lukkedage, der er nævnt ovenfor. Disse lukkedage kan eksempelvis benyttes til pædagogiske udviklingsdage. De fem dage må ikke placeres sammenhængende og må kun ligge på dage med lavt fremmøde (når under 35% af børnene forventes af have et pasningsbehov). Institutionen er forpligtet til at anvise alternativ pasning på lukkedage.

I ferieåret 2013/2014 er der ingen områdeinstitutioner, der har fastsat lukkedage lokalt.

I ferieåret 2013/2014 har nogle FFO'er fastsat yderligere lukkedage, se nederst på denne side.

Læs mere i Børne- og Skoleudvalgets beslutning.


» Kontakt

FFO Lyngholm

FFO leder: Janne Larsen
Mobil: 72165102
jala@furesoe.dk
Pædagogisk koordinator: Helle Reinsmark
here@furesoe.dk
----------------------------------
Afd. Lærkehuset
Tlf: 72357670
Hvilebækgårdsvej 5
3520 Farum
ffolaerkehuset@gmail.com
----------------------------------
Afd. Bakkehuset
Tlf: 72357650
Hvilebækgårdvej 5
3520 Farum
lyngholmffo@gmail.com
----------------------------------
Afd. Regnbuen
Tlf: 44952805
Birkhøjterrasserne 1
3520 Farum
Daglig leder: Karin Larsen
Tlf: 72164269
kala@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 06.30 - 17.00
Fredag: 06.30 - 16.00