Andelsforeningen

Fritidshjemmenes Andelsforening blev dannet i 1986, hvor personalet på Farum´s fritidshjem oprettede en sammenslutning med vedtægter, formand, kasserer, årlig generalforsamling og hvad der ellers hører med i en forening. Det hele blev blåstemplet af Farum Kommune.
I årene forinden havde fritidshjemmene arbejdet sammen på kryds og tværs omkring fælles arrangementer, men ved oprettelsen af Andelsforeningen kom de pædagogiske tiltag og økonomien i mere faste rammer.
Fritidshjemmenes Andelsforening blev en forening med et formaliseret samarbejde mellem samtlige institutioner, der har børn i alderen 5 – 10 år og som har driftoverenskomst med Furesø kommune.
I 2009 er der 11 fritidshjem med ca. 1200 børn i foreningen.

Andelsforeningen har til formål:
- at fremme samarbejdet mellem fritidshjemmene til fordel for børn, personale og forældre

- at styrke børnene i at begå sig socialt og omsorgsfuldt i sammenhæng med mange børn

- at styrke interessen for naturen og det nære, der er i Farum

- at udvide kendskabet til hinanden

- at synliggøre fritidshjemmenes pædagogiske arbejde overfor kommunens borgere, politikere og forvaltning.

- at åbne mulighed for fælles indkøb af større ting.

På den årlige generalforsamling vedtages, blandt meget andet, næste års arrangementer og datoer sættes i kalenderen.

De gennemgående arrangementer er:

Naturlegedag på Jernbaneengen i april
Mooncarrace på grusbanen ved svømmehallen i maj
Rollespil-overnatning på Jerbaneengen i maj 
Daglejr på Storebjerg de første 2 uger i skolesommerferien
Legedag i Kumbelhaven i september
Teaterture i København og turneteater i Kulturhuset
Film i Værløse Bio og Grafen
Det hele finansieres ved at fritidshjemmene indbetaler et beløb pr. barn på Andelsforeningens konto, som derefter afholder alle udgifter i forbindelse med aktiviteterne.

Andelsforeningen har udviklet sig til at være en god tradition, et godt pædagogisk redskab og en vigtig del af Farums fritidshjemsliv.

Igennem årene er Andelsforeningen vokset til en stor forening. I takt med at børnetallet på fritidshjemmene er steget, er arrangementerne tilsvarende blevet større, med dyrt og godt udstyr, som vi alle værner om.

Vi har bl.a. indkøbt en skurvogn, hvori vi opbevarer telte og kasser med ting til daglejren. Vi har en lukket trailer med et stort cirkustelt samt borde og bænke. Vi har en skibscontainer med rafter, brædder, grillriste og andre store ting.

Andelsforeningens hjemmeside: http://www.andel86.dk


Sidst opdateret 05. juli 2016

» Kontakt

FFO Lyngholm

FFO leder: Janne Larsen
Mobil: 72165102
jala@furesoe.dk
Pædagogisk koordinator: Helle Reinsmark
here@furesoe.dk
----------------------------------
Afd. Lærkehuset
Tlf: 72357670
Hvilebækgårdsvej 5
3520 Farum
ffolaerkehuset@gmail.com
----------------------------------
Afd. Bakkehuset
Tlf: 72357650
Hvilebækgårdvej 5
3520 Farum
lyngholmffo@gmail.com
----------------------------------
Afd. Regnbuen
Tlf: 44952805
Birkhøjterrasserne 1
3520 Farum
Daglig leder: Karin Larsen
Tlf: 72164269
kala@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 06.30 - 17.00
Fredag: 06.30 - 16.00