FFO LYNGHOLM. Bakkehuset. Tivolihuset. Lærkehuset. Regnbuen

Velkommen på vores hjemmeside. Det er her du finder information om vores huse. God fornøjelse


Følg os på Twitter! -og få billeder og info lige i lommen :)
For at følge os, skal du sende os en anmodning først, -men det er nu også ligetil.
Bare log på Twitter og følg os, så får du mulighed for at sende en anmodning.

--------------------------------------------

Velkommen til alle nye førskolebørn og forældre!

--------------------------------------------
Husk at give os besked, når dit barn ikke kommer på FFO. Vi har tilsynspligt med børnene, så vi ringer hjem, hvis vi ikke har fået besked om børnenes fravær.
Daglige mail om sygdom, fravær, gå-hjem-tid, mormor henter, spejder kl 15.00 o.l kan sendes på email til Go'daveren:
Tivolihuset: ffotivolihuset@gmail.com eller 72357630
Lærkehuset: ffolaerkehuset@gmail.com eller 72357670
Bakkehuset: lyngholmffo@gmail.com eller 72357650

 

--------------------------------------------

Se FFO Lyngholms kalender her!

--------------------------------------------

Takster for FFO, -hvad koster det!?

--------------------------------------------

LUKKEDAGE 2016/17

Lukkedage i dagtilbud og FFO i ferieåret 2016-2017

Fredag den 6. maj 2016 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
Tirsdag den 27. december 2016
Onsdag den 28. december 2016
Torsdag den 29. december 2016
Fredag den 30. december 2016

På lukkedagene vil de forældre, som har behov for det, tilbydes pasning i én institution i kommune. Hold øje med opslagstavlen i dit barns dagtilbud i ugerne op til lukkedagen. 

Mulighed for yderligere lukkedage
Børne- og Skoleudvalget har i oktober 2010 besluttet, at den enkelte områdeinstitution/FFO har kompetence til, i samarbejde med områdebestyrelsen/skolebestyrelsen og forældrerådet, at fastsætte yderligere max. fem lukkedage ud over de lukkedage, der er nævnt ovenfor. Disse lukkedage kan eksempelvis benyttes til pædagogiske udviklingsdage. De fem dage må ikke placeres sammenhængende og må kun ligge på dage med lavt fremmøde (når under 35% af børnene forventes af have et pasningsbehov). Institutionen er forpligtet til at anvise alternativ pasning på lukkedage.

 
» Kontakt

FFO Lyngholm

Overordnet leder: Janne Larsen
Mobil: 72165102
jala@furesoe.dk
Pædagogisk koordinator: Helle Reinsmark
here@furesoe.dk
Daglig leder: Mikkel Jensen
mikj@furesoe.dk
----------------------------------
Afd. Lærkehuset
Tlf: 72357670
Hvilebækgårdsvej 5
3520 farum
Overordnet leder: Janne Larsen
ffolaerkehuset@gmail.com
----------------------------------
Afd. Bakkehuset
Tlf: 72357650
Hvilebækgårdvej 5
3520 Farum
lyngholmffo@gmail.com
----------------------------------
Afd. Tivolihuset
Tlf: 72357630
Hvilebækgårdvej 19
3520 Farum
ffotivolihuset@gmail.com
----------------------------------
Afd. Regnbuen
Tlf: 44952805
Birkhøjterrasserne 1
3520 Farum
Daglig leder: Karin Larsen
Tlf: 72164269
kala@furesoe.dk

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 06.30 - 17.00
Fredag: 06.30 - 16.00